Tro

Kristen tro är en tro på Jesus Kristus som av kärlek till oss dog på ett kors för att vi ska uppstå till evigt liv.

Bibelns röda tråd är att Gud älskar oss människor så mycket, att han sände sin son Jesus Kristus att dö i vårt ställe för att vi ska uppstå till evigt liv.
Gud känner och älskar oss alla och vill att vi ska lära känna honom. Det kan vi göra genom att prata med honom i bön.

Bön

Bönen är människans sätt att umgås med Gud. Vi får be för oss själva och för varandra. Det finns möjlighet till förbön både i Markaryds kyrka och Germunds kapell.  

Diakoni

är kristen tro i praktisk handling. Det är kyrkans stöd och hjälpverksamhet.  Behöver du någon att prata med. Petra Johansson är diakon i vår församling. Hon tar gärna emot besök, gör hembesök och finns tillgänglig på telefon 75087. 
Diakonin i Markaryds församling kan du läsa mer om här.

En vit staty av Jesus.

Grunden i kristen tro

Kristen tro uttrycks på olika sätt i olika tider. Samtidigt finns ett tydligt centrum: tron att Gud befriar människan genom Jesus Kristus. Här kan du läsa om kristen tro i Svenska kyrkans tradition.

Förbön

Vill du att vi ber för dig? Du kan skicka ditt förbönsämne här och läsa mer om förbön.

Böner att be vid olika tider

Herrens bön, barnbönen Gud som haver barnen kär... och flera andra böner finner du här.

Bakom ett bord med kaffekopp och tända ljus sitter en person i soffan och läser i Bibeln

Tid med Gud hemma

Vill du stilla dig en stund inför Gud? Du kan be och hålla din egen andakt eller meditation där du är. Eller fira en enkel gudstjänst hemma hos dig. Via nätet kan du också ta del av gudstjänster och andakter.