Sockenstugan

Sockenstugan och byggnader på kyrkogården

Sockenstugan

är belägen väster om Markaryd längs väg 15 mot Halmstad. Fram till 2005 låg den norra sidan om väg 15 men flyttades då vägen lades om som ett led i ändrade anslutningsvägar vid ombyggnad av väg E4. Sockenstugan uppfördes omkring år 1850. Den används förutom till kyrkkaffe och andra  församlings- sammankomster ofta till minnesstunder efter begravningar och till uthyrning till föreningar m.fl. Här finns plats för ca 40 personer.

Gravkapellet-bårhuset

I bårhuset finns även gravkapellet. Detta kan användas vid begravningsceremonier, även de som inte följer Svenska kyrkans ordning. I gravkapellet ryms ca. 25 personer.

Personal och förrådsbyggnaden

innehåller även kyrkogårdsexpeditionen, förråd med handredskap till gravskötsel för utlåning samt toalett för kyrkogårdens besökare.

Toalettbyggnaden

innehåller toaletter för kyrkogårdens besökare samt förråd med handredskap till gravskötsel för utlåning.