Markaryds kyrka
Foto: Magdalena Bäckman

Markaryds kyrka

Markaryds kyrka är belägen väster om Markaryd, längs väg 15 mot Halmstad.
På platsen har troligen funnits en kyrka sedan 1100-talet. Nuvarande kyrka är uppförd 1854-55 och invigd 1857. Tornet är dock från 1795 och klarade sig till stor del vid en brand 1851. Orgeln är byggd av Mårtenssons i Lund år 1975. En kororgel tillverkad av Smedmans i Lidköping tillkom år 1994. Kyrkan rymmer 680 personer.