Foto: Jeanette Hägglund

Gåvor

Ett alternativ till att sända blommor är att skicka en kondoleans, eller en uppvaktning vid högtid, genom att betala in ett belopp som minnesgåva

Anhöriga skriver ibland ut sådana önskemål i dödsannonsen. En sådan gåva blir till dubbel glädje, dels för de anhöriga, som får del av ens omtanke och ett minnesblad, men framför allt för de människor som får del av gåvan man ger.

Gåvor kan naturligtvis även ges utan att det är för en minnesstund eller högtid.

Via församlingsexpeditionen kan minnesgåvor lämnas till Act Svenska kyrkan (f.d. Lutherhjälpen), Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), Markaryds vänförsamling Liepue i Lettland samt till Markaryds församlingsfond.
Gåvor till Markaryds församlingsfond används till Markaryds kyrka, övriga lokaler samt församlingens verksamheter efter önskemål.

Gåvor betalas in via församlingens bankgiro 199-1801. Ange noggrant till vilket ändamål samt från vem/vilka. Om minnesblad för begravning eller högtid ska skrivas ut meddela även för vem, ev. formulering av hälsning samt var och när ev. förrättning hålls. Det går bra att mejla eller ringa in dessa uppgifter.