Foto: Madelen Zander/Ikon

Få hjälp och stöd

När livet inte håller ihop längre, när krisen och sorgen drabbar och du behöver någon att prata med kan du kontakta oss . I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting. Välkommen att kontakta oss

Diakonin vill stötta och hjälpa dem som är ensamma, sjuka och nedstämda. Diakonin vill skapa mötesplatser, både enskilt och i grupp, som hjälper människor att hitta mening i livet och motverka utanförskap och tristess.
Behöver du någon att prata med? Någon som hinner lyssna? 

Petra, tel. 750 87, är diakon i församlingen. Hon tar gärna emot besök och gör hembesök.
Diakoniassistent Anne, tel. 750 89, gör också hembesök. Även prästerna tar emot besök och finns tillgängliga på telefon Håkan, tel. 750 81 och Måns, tel. 750 82.

Sorgegrupp

Diakonin erbjuder samtalsgrupper för personer som har förlorat en nära anhörig. Dessa startar vid behov då vi skickar ut inbjudan till berörda.

Diakonigruppen

består av frivilliga församlingsmedlemmar som hjälper till med bakning och servering vid högtider, samlingar och gudstjänster m.m. Gruppen tar gärna mot fler intresserade. Välkommen att höra av dig till diakon Petra, tel. 750 87.