Barn med morfar på strand
Foto: Linda Mickelsson

Böner att be vid olika tider

"Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer , lyckan går, Du förbliver Fader vår."

Du känner säkert igen den här välkända aftonbönen sen du var liten. Men kanske har du inte bett den på många år och glömt bort orden. Man blir aldrig för gammal för att be den, men det finns många andra böner man kan ha till hjälp om man har svårt att hitta orden själv.
Nedan följer ett axplock av böner att be vid olika tider och tillfällen i livet.

Fader vår

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

Vår fader

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen

Följande böner är hämtade ur Svenska psalmboken.
 
Morgonbön
Underbare, nådige Gud, under din hand vill jag vara från de första andedragen denna morgon. Jag vet att du lever. Jag vet att din godhet och nåd aldrig tar slut. Jag ber dig, himmelske Fader, tag min dag i dina händer. Var med mig i alla anfäktelser och lär mig att inte tryckas ned av onödiga bekymmer. Låt mig utföra mitt arbete, så att det blir till nytta och ärar ditt namn.
Afrikansk bön
 
Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag, du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära.
B.Giertz
 
Krig och fred
Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för fred i världen.Se i nåd till alla som lider under fruktan, orättvisa, krig och förföljelse. Tag de värnlösa i din vård. Var de fattigas och förtrycktas beskärm. Uppväck barnhärtighet och förmåga att hjälpa. Tänd helig iver för rätt och sanning. Utsläck hat och förakt, bryt ner murar mellan människor. Uppfyll med  din Ande kyrkan i vårt land och hela kristenheten på jorden. Och samla oss omsider i din eviga frid.
N. Söderblom
 
Frihet åt de förtryckta
Herre, vi ber dig om frihet för alla förtryckta och hjälp åt alla som kämpar för friheten. Bistå dem som är hemlösa eller kastats i fängelse eller torteras därför att världen inte är fri. Ge din läkedoms kraft åt utslitna nerver och och kroppar. Du är en Gud över både starka och svaga. Låt också de starka och mäktiga höra din röst.
K-G Hildebrand

Vid semester
Gode Gud, du är Herre över både vila och arbete. Låt mig få glädje och krafter av min semester. Hjälp mig att med alla sinnen uppleva den underbara värld du har skapat. Hjälp mig att verkligen komma till rätta med mig själv. Du är alltid densamme. Följ mig vart jag än går, var med mig i både stillhet och oro. Förnya mig och ge mig trygghet i dig.
K-G Hildebrand

 

Bilistens bön
Herre, du som är livets skapare och uppehållare, giv mig en fast hand och ett vaket öga, så att jag icke skadar någon som kommer i min väg. Håll din skyddande hand över mig och dem som färdas med mig.Bevara oss för all skada och olycka.
K A Fritsch

Att orka med dagen
Åter börjar en ny arbetsdag, och jag är så trött att jag inte vet hur jag skall orka med den. Ge mig den kraft du vill tilldela mig. Lär mig att hushålla med den. Hjälp mig igenom dagen.

 

Förbön för barn
Gode Gud, mitt barn är ditt barn. Låt det växa och utvecklas efter din vilja. Bevara det igenom oro och nöd, faror och frestelser. Lär mig förstå när jag kan gripa in och hjälpa, och när jag bör vänta i bön. Ge mig kraft och gläldje i dig, så att mitt barn kan tro. Och när jag misslyckas- förbarma dig över oss, Fader!
B G Hallqvist

När man är glad
Tack min Skapare, för att du har låtit mig födas som människa i denna värld, så full av under. Tack för varje ny dag med nya möjligheter, för arbetsglädje och rörlighet, för möten med andra människor, för ensamhet och vila, för gryning och skymning, för öppna horisonter. Här står jag med händerna fulla av dina gåvor. Hjälp mig att dela med mig åt andra.
B G Hallqvist
Tända ljus i ljusbärare

Bön

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus och formulerar din oro eller glädje över något? Just det skulle kunna vara en bön till Gud.