Foto: Pia Rosén

Våra kyrkor, kapell & församlingshem

Mariestads församling har fyra kyrkor och två kapell: Domkyrkan, Leksbergs kyrka, Marieholmskyrkan och Torsö kyrka. Fågelö kapell (på Torsö) och Skogskapellet. I samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning kan du låna något av våra två församlingshem utan kostnad.