Tuschteckning i svart av Spero själavårdshus i prästgårdsträdgården.

Vad är SPERO?

Läs mer här!

Jo, det är en mötesplats där flera olika verksamheter ingår. 
Här finns möjlighet att mötas kring de gemensamma frågorna i
livet på ett enkelt sätt. 

SPERO är latin och betyder hopp.
Här hos oss står SPERO också för:
S=Samtal
P=Pilgrimsverksamhet
E=Ekologi/Existentiellt sammanhang
R=Retreat
O=Omsorg

  • Möjlighet att samtala
  • Café i prästgårdsträdgårdens Brygghus
  • Pilgrimsvandringar
  • Qigong
  • Meditation
  • Samtalsgrupper
  • Konstterapi
  • Stilla dagar och retreat

Prästgården på Prästgårdsgatan 10
SPERO finns i Kyrkstugan i prästgårdsträdgården.