Foto: Bertil Johnson

Torsö kyrka

Torsö kyrkas Öppettider

Foto: Bertil Johnson

Stängt tills vidare.
Kyrkan rymmer ca 200 personer.

Information & bokning:
Församlingsexpeditionen
tel. 0501-39 05 00
e-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Torsö kyrka är en Carl-Johan kyrka uppförd i sten år 1838. På samma plats stod tidigare en medeltida stenkyrka, benämnd Viksala kyrka, från 1100- eller 1200-talet. Altaruppsatsen, en polykrom träskulptur av bildhuggaren Arvid Bryth, Mölndal, 1954, föreställer det stora fiskarfänget i anslutning till Johannes evangelium, kap 21.
Foto: Pia Rosén