Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Så här har vi öppet under pandemin

Öppettider · Gudstjänster · Musik · Dop · Vigslar · Begravningar

Välkommen på gudstjänst & musik i Domkyrkan! 

· SÖNDAGAR:
Mässa i Domkyrkan kl. 11.00

· SOMMARMUSIK I DOMKYRKAN
På tisdagar kl. 19.00 från den 6 juli till och med den 10 augusti 2021.

-----------------------------------------------------------

Domkyrkan, Torsö kyrka och Fågelö kapell är öppen alla dagar kl. 8-20 i sommar.
Leksbergs kyrka är öppen kl 8-16 på vardagar.

-----------------------------------------------------------

Vi genomför dop, vigslar och begravningar och följer då rådande restriktioner.

-----------------------------------------------------------

Besök på Församlingsexpeditionen och Kyrkogårdsexpeditionen förbokas via mail eller telefon.

Församlingsexpeditionen:
Telefon: 0501-39 05 00
E-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
(semesterstängt vecka 29-30 (19-30 juli).

Kyrkogårdsexpeditionen:
Telefon: 0501-39 05 50
E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se