Foto: Pixabay

Nämnden för Andlig Vård inom Kriminalvården - NAV

Så länge kyrkan funnits har den haft en självklar anknytning till fängelserna.
Präster och diakoner besökte fångarna och från klostren i Europa utgick ett socialt hjälparbete, där de fängslade gavs undervisning och rehabilitering.

Kriminalvårdssjälavården

Idag är kriminalvårdssjälavården ekumeniskt och de som finns på häktet och anstalterna Johannesberg och Rödjan här i Mariestad är:

  • Präst Erika Ogenholt, Svenska kyrkan.
  • Pastor David Norén, Equmeniakyrkan.
  • Pastor Waldemar Sjögren, Skogsrokyrkan - Skövde (EFK).
  • Mahmood Alosh, imam.

Önskar någon av de intagna få kontakt med en katolsk eller ortodox präst eller någon annan som företräder den egna religionen så hjälper vi till med det.

Den största delen av arbetet består av enskilda möten, samtal och besöksgruppen Ventilen. Det firas även regelbundet gudstjänst med ljuständning på de två anstalterna och häktet.

Besöksgruppen Ventilen

Gruppen är öppen för alla oavsett ålder, tro eller avsaknad av tro. Gruppen besöker häktet en vardagseftermiddag i veckan och Johannesbergsanstalten varannan söndag samt Rödjan en tisdagskväll i månaden.
Vill du vara med i besöksgruppen?
Ta kontakt med Erika Ogenholt, kontaktinformation finns nedan.

Vill du veta mer om den andliga vården inom kriminalvården?

Läs gärna mer genom att klicka på länkarna nedan.

https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/06/riktlinjer-for-andlig-vard-vid-hakten-och-anstalter.pdf 

https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/andlig-vard/ 

Vill du veta mer?