Foto: Pixabay

Nämnden för Andlig Vård inom Kriminalvården - NAV

Så länge kyrkan funnits har den haft en självklar anknytning till fängelserna.
Präster och diakoner besökte fångarna och från klostren i Europa utgick ett socialt hjälparbete, där de fängslade gavs undervisning och rehabilitering.

Kriminalvårdssjälavården är idag ekumeniskt och vi som finns på häktet och anstalterna Johannesberg och Rödjan här i Mariestad är:

  • Häktes- och fängelsediakon Karin Berg, Svenska kyrkan. 
  • Präst Erika Ogenholt, Svenska kyrkan.
  • Pastor David Norén, Equmeniakyrkan.
  • Pastor Waldemar Sjögren, Skogsrokyrkan - Skövde (EFK).
  • Mahmood Alosh, imam.

Önskar någon av de intagna få kontakt med en katolsk eller ortodox präst eller någon annan som företräder den egna religionen så hjälper vi till med det.

Den största delen av arbetet består av enskilda möten, samtal och besöksgruppen Ventilen. Vi firar även regelbundet gudstjänst med ljuständning på de två anstalterna och häktet.

Besöksgruppen Ventilen är öppen för alla oavsett ålder, tro eller avsaknad av tro. Vi besöker häktet en vardagseftermiddag i veckan och Johannesbergsanstalten varannan söndag samt Rödjan en tisdagskväll i månaden.
Vill du vara med i besöksgruppen? Ta kontakt med Karin eller Erika.

Vill du veta mer om den andliga vården inom kriminalvården kan du gå in på någon av dessa länkar:

https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/06/riktlinjer-for-andlig-vard-vid-hakten-och-anstalter.pdf 

https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/andlig-vard/ 

Vill du veta mer om Besöksgruppen Ventilen så kan du läsa vidare här:

Besöksgruppen Ventilen

Kontakt:

Hör av dig till oss vid frågor och funderingar.