Foto: Pixabay

Körer i vår församling

"Det är helt fantastiskt med körsång, verkligen en lisa för själen." Välkommen att sjunga med i någon av våra körer!

Babysång
Musiklekis
Barnkören
Cantabilekören
Gospelkören
Nova Cantica
LaVidakören
Orgelundervisning

Babysång (3-9 månader)
Inbjudan skickas.
Ledare: Annika Pålsson
0501-39 05 26   annika.palsson@svenskakyrkan.se

Musiklekis (4-5 år)
Marieholmskyrkan
Ledare: Jan Tammo
0501-39 05 27   jan.tammo@svenskakyrkan.se

Barnkör (6-12 år)  
Marieholmskyrkan
Ledare:  Jan Tammo 
0501-39 05 27    jan.tammo@svenskakyrkan.se 
    
Nova Cantica   
Kyrkokör för alla.
Församlingshemmet Nygatan 
Ledare: Eva Lindholm  0501-39 05 25   
eva.lindholm@svenskakyrkan.se  

Cantabilekören  
Fyrstämmig kör med ca 40 medlemmar. Kräver viss körvana.
Marieholmskyrkan
Ledare:  Jan Tammo 
0501-39 05 27   jan.tammo@svenskakyrkan.se 
    
Mariestad Gospel
För dig med eller utan körvana. 
Marieholmskyrkan
Ledare: Annika Pålsson
0501-39 05 26   annika.palsson@svenskakyrkan.se

Lavidakören  
Damkör med låg tröskel.
Marieholmskyrkan
Ledare:  Jan Tammo 
0501-39 05 27   jan.tammo@svenskakyrkan.se 

Orgelundervisning
Kontakta organist Anders Börjesson.
0501-39 05 24   anders.borjesson@svenskakyrkan.se