Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Meditation i Domkyrkan

Välkommen till en stunds stillhet - en möjlighet att stanna upp och bara vara tillsammans med andra.

Tisdagar kl. 18.00 med start 12 januari i Domkyrkan.
Introduktion för nya deltagare kl. 17.30 vid varje tillfälle.
Medtag egen filt.

Möjlighet finns att delta hemifrån på introduktionen och
meditationen via vår hemsida.

Kontakta oss gärna vid frågor:
Camilla J. Ivarsson, diakon, tel. 0501-39 05 07
camilla.ivarsson@svenskakyrkan.se

Jenny Anshelm, präst, tel. 0501-39 05 05
jenny.anshelm@svenskakyrkan.se