Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon:+46(501)390500 E-post till Välkommen till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fängelsekyrkan (NAV)

Nämnden för andlig vård

Så länge kyrkan funnits har den haft en självklar anknytning till fängelserna. Präster och diakoner besökte fångarna och från klostren i Europa utgick ett socialt hjälparbete, där de fängslade gavs undervisning och rehabilitering.

 Kriminalvårdssjälavården är idag ekumeniskt och vi som finns på häktet och anstalterna Johannesberg och Rödjan här i Mariestad är:
Diakon Karin Berg, Svenska kyrkan. 
Präst Erika Ogenholt, Svenska kyrkan.
Diakon Anette Rådbo, Equmeniakyrkan.
Pastor Waldemar Sjögren, Korskyrkan, EFK.
Smajo Sahat, iman.

Önskar någon av de intagna få kontakt med en katolsk eller ortodox präst, en imam eller någon annan som företräder den egna religionen så hjälper vi till med det.

 Den största delen av arbetet består av enskilda möten och samtal.
Vi firar regelbundet gudstjänst med ljuständning på de två anstalterna och häktet.

 Besöksgrupperna är ekumeniska och den ena besöker häktet en vardagseftermiddag i veckan och den andra Johannesbergsanstalten varannan söndag och Rödjan en måndagskväll i månaden.
Vill du vara med i en besöksgrupp? Ta kontakt med Erika.

 Vill du veta mer om den andliga vården inom kriminalvården kan du gå in på: http://www.skr.org/verksamheter eller https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/andlig-vard/ 

Kontakt fängelsepräst
Erika Ogenholt, tel:0501-390502
erika.ogenholt@svenskakyrkan.se