Foto: Carola Boqvist

Leksbergs kyrka

Pilgrimskyrkan

Leksbergs kyrkas öppettider

Foto: Carola Boqvist

Öppen vardagar kl 8.00 -16.00 1 maj-31 augusti. I övrigt endast öppet vid dop, vigsel och begravning.

Information & bokning:
Församlingsexpeditionen
tel. 0501-39 05 00
e-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se 

Leksbergs kyrka är en populär dop- och bröllopskyrka och har senbarock karaktär. Den har dekorativa takmålningar utförda av Mariestadsmålaren Olof Collander och hans elev Johan Liedholm.
Kyrkan uppfördes troligen på 1300-talet, eventuellt tidigare. I koret finns en altaruppsats från 1679, som 1856 avlägsnades och ersattes av den oljemålning som numera är placerad på kyrkans sydvägg. Den är utförd av J Z Blackstadius (1816-1898) och föreställer ”Kristus i örtagården”. 
Foto: Pia Rosén
Foto: Pia Rosén