Foto: Carola Boqvist

Våra kyrkor & kapell

Mariestads församling har fyra kyrkor och två kapell: Domkyrkan, Leksbergs kyrka, Marieholmskyrkan och Torsö kyrka. Fågelö kapell (på Torsö) och Skogskapellet.

Mariestads äldsta kyrka var en liten träkyrka som hade blivit byggd långt innan Mariestad fanns till och var avsedd ”til betiening för de fordne herrar som hafua bodt på gamla säteriet Tunaholm”. Enligt avritningar av gamla gravstenar, som hört till denna kyrka, är det troligt att den användes redan omkring 1500. När Mariestad anlades 1583 av Hertig Karl, sedermera Karl IX, hade sålunda de nyblivna stadsborna ingen annan gudstjänstlokal än denna oansenliga, lilla träkyrka. Efter år 1602 omnämnes den ej mer och blev troligtvis riven. Var kyrkan låg, vet man ej med säkerhet, men enligt gammal tradition skall den ha legat vid nuvarande Österlånggatan 23, således inte långt ifrån domkyrkan……….