Kyrkor & församlingshem

Mariestads äldsta kyrka var en liten träkyrka som hade blivit byggd långt innan Mariestad fanns till och var avsedd ”til betiening för de fordne herrar som hafua bodt på gamla säteriet Tunaholm”
Enligt avritningar av gamla gravstenar, som hört till denna kyrka, är det troligt att den användes redan omkring 1500. När Mariestad anlades 1583 av Hertig Karl, sedermera Karl IX, hade sålunda de nyblivna stadsborna ingen annan gudstjänstlokal än denna oansenliga, lilla träkyrka. Efter år 1602 synes den dock ej ha kommit till användning. Den omnämnes ej mer och blev väl utdömd och nerriven. Var kyrkan låg, vet man ej med säkerhet, men enligt gammal tradition skall den ha legat vid nuvarande Österlånggatan 23, således inte långt ifrån domkyrkan……….