Skoavtryck i sanden vid en strandkant.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Nyfiken på Gud?

Läs om kristen tro
Flygfoto där ett sommarlandskap, med åkrar och vägar, möter himlen, med en sol som lyser igenom molnen.

Kristen gudstro

Hur är Gud? Vem är Jesus? Vad betyder treenigheten? Kan olika religioner leda till frälsning? Här kan du läsa om frågor som ofta återkommer när man talar om kristen tro.

En vit staty av Jesus.

Grunden i kristen tro

Kristen tro uttrycks på olika sätt i olika tider. Samtidigt finns ett tydligt centrum: tron att Gud befriar människan genom Jesus Kristus. Här kan du läsa om kristen tro i Svenska kyrkans tradition.