Mariestads församling

Prata med oss

Kontakt

Mariestads församling Besöksadress: Nygatan 23, 54231 Mariestad Postadress: Box 2, 54221 Mariestad Telefon: +46(501)390500 E-post till Mariestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster i olika former

Högmässa
Högmässan används ofta på stora firandedagar under kyrkoåret och rymmer både fler och större uttryck i liturgin. Med den rikedomen, uttrycks att Gud är den högste av allt.

Mässa
Mässan är något mer avskalad och uttrycker med ett vardagligare tilltal än högmässa, den vardagliga mänsklighet som just kännetecknade hur Gud valde att bli en människa i Jesus Kristus. Mässan har också ett större utrymme än högmässan för tematisk eller musikalisk anpassning. Familjemässa, gospelmässa och midnattsmässa kan vara tre exempel på sådan särprägel.

Gudstjänst
Gudstjänst är liksom mässa en enklare form, som har utrymme för mycket anpassning. Här utgår helt momentet som kallas måltiden. Kvar finns alltid några psalmer, evangelieläsning, predikan och välsignelse, men i övrigt kan det variera mycket. I Mariestad firar vi många gudstjänster med en särskild särprägel. Musikgudstjänster, luciakröningsgudstjänst, familjegudstjänst, konfirmationsgudstjänst och friluftsgudstjänst är några exempel.

Dopgudstjänst-, bikt, vigsel och begravning.
Vi ska inte glömma att också dop, vigsel och begravning i kyrkan sker i form av en gudstjänst. Många av momenten i söndagsgudstjänsten känns igen här. Herrens bön, välsignelsen, psalmer, inledningsord, böner och sändningsord förekommer också här. Ibland firas också dop sammanvävt med söndagens gudstjänst, mässa eller högmässa.