Foto: Kristin Lidell/Ikon

Gudstjänster

En kort introduktion till våra gudstjänster och i kalendern ser du kommande gudstjänster.

Vad är en gudstjänst? I gudstjänsten möts vi, det är det enkla svaret. Det är ett möte där den enskilde, den lokala församlingen, den världsvida kyrkan och Gud kommer samman. I böner, sånger och annan liturgi finner vi former för att gestalta allt detta och rum för detta. Men det är också mer än gestaltning - i bönen, det predikade ordet och nattvarden kommer Gud oss till mötes och väcker och stärker tro.
Svenska kyrkans gudstjänster är visserligen unika för varje tillfälle och plats, men de firas efter en gemensam ordning i hela landet. Denna gemensamma ordning anknyter också mycket till en allmänkyrklig tradition. Vi kan känna igen mycket av det som sker i en gudstjänst i Neapel, Moskva eller Rio de Janeiro, även om såväl vissa bruk som språket är oss främmande.