Foto: Kristin Lidell/Ikon

Gudstjänster

Välkommen på våra gudstjänster! Här nedan kan du se gudstjänstkalendern samt information om vardagsmässa och sinnesromässa. Du kan också läsa om vad en gudstjänst är, gudstjänstens delar och gudstjänster i olika former.

Två människor läser i en psalmbok under en mässa eller gudstjänst.

Vardagsmässa

Marieholmskyrkan på torsdagar kl. 18.00

Sinnesromässa

I Domkyrkan

Lär dig mer om själva gudstjänsten.

En person med målade naglar följer med sitt pekfinger melodin i en uppslagen psalmbok.

Vad är en gudstjänst?

Här får du lite mer utförlig information om vad en gudstjänst är.

Gudstjänstens delar

Samling · Ordet · Måltiden · Sändning