Jordhög uppgrävd på Leksbergs kyrkogård, Leksbergs kyrka syns i bakgrunden.
Foto: Magnus Hallén

Grävarbete

Pågående grävarbete på Leksbergs kyrkogård. Klicka och läs mer!

Leksberg:

På Leksbergs kyrkogård kommer det under november påbörjas ett arbete med ett nytt gravkvarter. Kvarteret ligger väster om parkeringen mot vägen. Detta yta har i år varit högväxande gräs.

Först kommer det avverkas en del träd för att göra plats. Nästa steg blir att gräva ur marken där gravplatserna sedan ska vara. Detta görs för att få bort stora stenar, sedan återfylls det med mer lämpligt material. Området närmast parkeringen är sluttande och kommer därför att terrasseras med mur för att få en mer lättillgänglig yta.

Transporter in och ut från området kommer ske nerifrån och således inte påverka resten av kyrkogården. Vi ber om överseende med att det kommer vara lite stökigt under en period.