Foto av Församlingsbladet nummer 3 2022
Foto: Carola Boqvist

Församlingsbladet nr. 3, 2022

Årets tredje Församlingsblad har temat "Församlingens vuxenverksamheter" och är ett sprängfyllt nummer med massor av intressant läsning både om temat och om hösten i Församlingen. Trevlig läsning önskar vi!