Foto församlingsbladet nr. 2 år 2023.
Foto: Carola Boqvist

Församlingsbladet nr. 2, 2023