Foto: Pixabay

Fängelsekyrkan (NAV)

Nämnden för andlig vård

Så länge kyrkan funnits har den haft en självklar anknytning till fängelserna.
Präster och diakoner besökte fångarna och från klostren i Europa utgick ett socialt hjälparbete, där de fängslade gavs undervisning och rehabilitering.

Kriminalvårdssjälavården är idag ekumeniskt och vi som finns på häktet och anstalterna Johannesberg och Rödjan här i Mariestad är:

  • Diakon Karin Berg, Svenska kyrkan. 
  • Präst Erika Ogenholt, Svenska kyrkan.
  • Pastor David Norén, Equmeniakyrkan.
  • Pastor Waldemar Sjögren, Skogsrokyrkan - Skövde (EFK).
  • Mahmood Alosh, imam.

Önskar någon av de intagna få kontakt med en katolsk eller ortodox präst eller någon annan som företräder den egna religionen så hjälper vi till med det.

Den största delen av arbetet består av enskilda möten och samtal.
Vi firar regelbundet gudstjänst med ljuständning på de två anstalterna och häktet.

Besöksgrupperna är ekumeniska och den ena besöker häktet en vardagseftermiddag i veckan och den andra Johannesbergsanstalten varannan söndag och Rödjan en måndagskväll i månaden.
Vill du vara med i en besöksgrupp? Ta kontakt med Erika eller Karin.

Vill du veta mer om den andliga vården inom kriminalvården kan du gå in på: https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/06/riktlinjer-for-andlig-vard-vid-hakten-och-anstalter.pdf eller https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/andlig-vard/ 

Kontakt:

Fängelsepräst
Erika Ogenholt, tel: 0501-390502
Kontakta Erika via mail.

Häktesdiakon
Karin Berg, tel: 0501-390509
Kontakta Karin via mail.