Fågelö kapell sett från sidan en solig sommardag.
Foto: Carola Boqvist

Fågelö kapell

På Torsö - mitt bland hästhagar och sädesfält

Öppettider för Fågelö kapell

 
Sommartid:

1 maj - 31 augusti kl. 8-20 alla dagar.

Bokningsbart:

1 maj - 30 september är kapellet bokningsbart för dop, vigsel och begravning.

Kapellet rymmer cirka 90 personer.

Information & bokning:

Kontakta Församlingsexpeditionen: 
Tel. 0501-39 05 00 vardagar kl. 10.00-12.00
e-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Kapellet används mest som sommarkyrka, då man under semesterperioden erbjuder rikliga tillfällen till Musik i Sommarkvällen. Det nuvarande Fågelö kapell uppfördes i trä med torn år 1882 på Fågelö gårds mark vid Fågelöviken. Den senaste reparationen på kapellet gjordes 1994. Omkring 500 meter nordväst om den nuvarande kyrkan ligger den gamla kyrkogården som varit platsen för två äldre kyrkor. Från medeltiden stod där ett kapell helgat åt Sankte Peter och Jungfru Maria. Detta ersattes åren 1698-1703 av ett nytt kapell, som revs år 1882. Den gamla kyrkogården är inhägnad och en minnessten är rest där.

Altargång och altare, vita träväggar i Fågelö kapell.
Fågelö kapell Foto: Carola Boqvist