Foto: Carola Boqvist

Domkyrkan

Med utsikt över Vänern

Domkyrkans öppettider

Foto: Carola Boqvist

OBS! Domkyrkan har för tillfället begränsade öppettider till och med 1 maj: Alla dagar 09.00-15.00. Öppen för gudstjänster och konserter enligt schema.

Sommartid 1 maj - 31 augusti kl. 8-20 alla dagar.

Vintertid 1 september - 30 april kl. 8-16 alla dagar.

Kyrkan rymmer ca 500 personer.

Information & bokning:
Församlingsexpeditionen
tel. 0501-39 05 00
e-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Handikappanpassad entré finns på kyrkans södra långsida (mot staden). Det går bra att köra bil dit via infart från norra långsidan.

 

Mariestads äldsta kyrka var en liten träkyrka som hade blivit byggd långt innan Mariestad fanns till och var avsedd ”til betiening för de fordne herrar som hafua bodt på gamla säteriet Tunaholm”. Enligt avritningar av gamla gravstenar, som hört till denna kyrka, är det troligt att den användes redan omkring 1500. När Mariestad anlades 1583 av Hertig Karl, sedermera Karl IX, hade sålunda de nyblivna stadsborna ingen annan gudstjänstlokal än denna oansenliga, lilla träkyrka. Efter år 1602 omnämnes den ej mer och blev troligtvis riven. Var kyrkan låg, vet man ej med säkerhet, men enligt gammal tradition skall den ha legat vid nuvarande Österlånggatan 23, således inte långt ifrån där Domkyrkan ligger idag.

Mariestads domkyrka är storslagen och mäktig, ett av landets förnämsta byggnadsverk från sin tid. Vi kan se Mariestads domkyrka som en symbol för reformationen och kampen som rådde mellan den katolska och den protestantiska läran i slutet av 1500-talet. Märkligt nog valde hertig Karl Klara kyrka i Stockholm som förebild. Exteriören har karaktären av en korskyrka i en sengotisk stil med flacka spetsbågar och strävpelare. Fasaden är oputsad med tuktad, oregelbunden marksten med omfattningar och hörnkedjor av röd, släthuggen kalksten. Taket är brutet och täckt av koppar, liksom spiran. Där den ligger på stadens högsta punkt, har kyrkan fungerat som sjömärke för sjöfarande på Vänern. 

Fyra gånger om dagen kan man höra klockspelsmusik från tornet, inspelad av organisten Anders Börjesson. Klicha här för att se vilka psalmer som spelas just nu. 

Läs mer om kyrkan i foldern här!

Lesen Sie hier mehr über die Kirche im Folder!

Read more about the Mariestad Cathedral here!

Koret och altaret Foto: Pia Rosén

Ge dig ut på musjakt i Domkyrkan!

Små leksaksmöss som är utklädda till olika yrken inom kyrkan.

Hitta kyrkmössen!

I Domkyrkan gömmer vi oss...