Foto: Carola Boqvist

Domkyrkan

Med utsikt över Vänern

Domkyrkans öppettider

Foto: Carola Boqvist

Sommartid 1 maj - 31 augusti kl. 8-20 alla dagar.

Vintertid 1 september - 30 april kl. 8-16 alla dagar.

Kyrkan rymmer ca 500 personer.

Information & bokning:
Församlingsexpeditionen
tel. 0501-39 05 00
e-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se

Handikappanpassad entré finns på kyrkans södra långsida (mot staden). Det går bra att köra bil dit via infart från norra långsidan.

 

Mariestads domkyrka är storslagen och mäktig, ett av landets förnämsta byggnadsverk från sin tid. Vi kan se Mariestads domkyrka som en symbol för reformationen och kampen som rådde mellan den katolska och den protestantiska läran i slutet av 1500-talet. Märkligt nog valde hertig Karl Klara kyrka i Stockholm som förebild. Exteriören har karaktären av en korskyrka i en sengotisk stil med flacka spetsbågar och strävpelare. Fasaden är oputsad med tuktad, oregelbunden marksten med omfattningar och hörnkedjor av röd, släthuggen kalksten. Taket är brutet och täckt av koppar, liksom spiran. Där den ligger på stadens högsta punkt, har kyrkan fungerat som sjömärke för sjöfarande på Vänern. 


Fyra gånger om dagen kan man höra klockspelsmusik från tornet, inspelad av organisten Anders Börjesson.
I menyn under "MUSIK" / "Domkyrkans klockspel" står vilka psalmer som spelas just nu. 

Läs mer om kyrkan i foldern här!

Koret och altaret Foto: Pia Rosén
Böneplatsen Klara & Franciskus Foto: Pia Rosén