Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Julkrubba & Betlehemsvandring

Torsdagen den 24 december

Vandringen till julkrubban startar i prästgårdsträdgården och är öppen mellan
kl. 09.30-14.30 Kom när det passar. Utomhus för barn och vuxna i små sällskap.

Vi vandrar med pilgrimens ledord:
Frihet, enkelhet, tystnad, delande, bekymmerslöshet, andlighet och långsamhet.

Kontakta oss gärna vid frågor:
Eddy Normark, diakoniassistent, tel. 0501- 39 05 32
eddy.normark@svenskakyrkan.se

Jenny Anshelm, präst, tel. 0501-39 05 05
jenny.anshelm@svenskakyrkan.se