Foto: Ikon

Barnverksamhet

Vi pausar ALL barn- och familjeverksamhet tills vidare p.g.a. de nya skärpta Corona-restriktionerna!

Vi pausar ALL barn- och familjeverksamhet tills vidare p.g.a. de nya skärpta Corona-restriktionerna!

Musiklekis: Riktar sig till barn i åldrarna fyra till fem år. Här är processen viktigare än resultatet! Med andra ord, det vi gör behöver inte vara perfekt, huvudsaken är att vi känner oss nöjda och tillfreds med det vi gör. Målet är att det skall vara roligt och att man skall känna sig trygg, sedd och värdefull. Verksamheten bygger på lek, sång, dans, spel på instrument samt fritt skapande i färg och form och vi använder Marieholmskyrkans lokaler.

Barnkören: Riktar sig till barn från sex år, verksamheten är i Marieholmskyrkan. Fokus ligger mer på sång och fritt skapande, men inte fullt så mycket lek och dans som på musiklekis. Barnkören är med och sjunger på de flesta av våra familjegudstjänster.

Öppen förskola och Onsdagspussel: Verksamheterna bedrivs utomhus på baksidan av Marieholmskyrkan på ett ”Coronasäkert” sätt. Det finns lådor med leksaker anpassade för utomhusbruk samt diverse aktivitetsmaterial som ger möjlighet till lek och skapande för barn i olika åldrar. Pysselmaterial är packat i burkar, påsar o.d. och finns i lådor som är placerade så man kan hämta utan trängsel.
Varje familj har med eget fika.

På måndagar inbjuds till promenad i stan tillsammans med Pilgrimsvandringen. Vi möts vid Domkyrkan och avslutar med sångstund i prästgårdsträdgården.

 Välkommen till våra verksamheter:
· Musiklekis: måndagar kl. 16.30-17.30
· Barnkör: onsdagar kl. 17-18
· Onsdagspussel: onsdagar kl. 15-18 (inställt vid regn).
· Öppen förskola: fredagar kl. 10-12 (inställt vid regn).
· Pilgrimsvandring: måndagar kl. 10-11.30

Välkomna! Ingen föranmälan behövs.

Kontakt:
Jan Tammo tfn 0501-390527 Musiklekis och Barnkör
Ingela Johansson tfn 0501-390533 Musiklekis och Barnkör
Lena Leijon tfn 0501-390538 Öppen förskola och Onsdagspussel