Två kvinnor och en man pratar i grupp.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Att leva mellan flera kulturer

Samtalscirkel med start 28 augusti. Sista anmälan 22 augusti.

Samtalscirkel: Att leva mellan flera kulturer

Tid: Kl. 18.00-19.30
Start: Onsdag 28 augusti. Vi träffas varannan vecka åtta gånger.
Plats: Kyrkstugan i prästgårdsträdgården på Kyrkogatan 10.
Anmälan: Tel. 0501 - 39 05 00 vard. kl. 10.00-12.00
E-post: mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
Sista anmälan: 22 augusti
Samtalsledare: Malle Ambros, före detta lärare, diplomerad S:t Lukasterapeut.
Biträdande samtalsledare: Anne Hultin.

Har du funderat över hur din kulturella bakgrund påverkat din personlighet och hemkänsla? Särskilt andra generationens invandrare har ofta funderingar kring dessa frågor.

Vill du komma med i en samtalscirkel och dela erfarenheter och tankar kring en invandring som du kanske själv ens inte kunnat påverka? Vi samtalar kring olika frågor, till exempel: Vad är viktigt i ”hemkulturen”? Vad är riktigt ”svenskt”? Hur får man ihop tankar och känslor? Vad utmärker den ”tredje generationen”? 
Vi samtalar på svenska.

Välkommen!