Vi söker dig som vill arbeta som...

Kyrkomusiker med inriktning mot barn och unga

MARIEFREDS FÖRSAMLING i Strängnäs Stift söker

KYRKOMUSIKER MED INRIKTNING MOT BARN & UNGA

VAD KAN VI ERBJUDA?

Hos oss kommer du att vara en del i ett arbetslag bestående av femton engagerade och kompetenta personer som med sina olika gåvor driver arbetet framåt. Stora delar av församlingens verksamhet bärs av våra ideella; diakonigrupp, unga ledare, körsångare, kyrk- och gudstjänstvärdar; församlingens stora skatt!

·       Fantastiska instrument.

·       En engagerad barnkör, med stora möjligheter till utveckling och växt.

·       Arbete i en församling med en stor körverksamhet, från enklare sånggrupp
        dagtid till avancerad vuxenkör. Här finns också en väl etablerad och rik
        konsertverksamhet. 

·       Möjlighet att komma med egna initiativ, och gå från idé till handling.

·       Ett livaktigt konfirmand- och ungdomsarbete där du har möjlighet att
        utveckla och leda det musikaliska arbetet. 

 

VEM ÄR DU?

·       Du har kantorsexamen och erfarenhet av att leda barn- och ungdomskör. 

·       Du är medlem i Svenska kyrkan. 

·       Du samarbetar med församlingens övriga kyrkomusiker kring planering och          projekt.

·       Du kan arbeta både med traditionell kyrkomusik och med nya former för             att engagera alla åldrar. Det är viktigt med musikalisk bredd och att skapa           sångglädje med enkel och folklig musik. Musiken är viktig i olika former av            huvudgudstjänster och alla kyrkliga handlingar. 

·       Du jobbar för att musiken ska vara en tydlig del av vårt barn- och                          familjearbete. Våra konfirmander och ungdomar behöver få en inspirerad              ledare som vill möta dem i deras musikaliska värld. 

·       Du vill arbeta i nära samarbete med konfirmandteam och unga ledare                     utifrån en helhetssyn på församling och gudstjänst.

NÅGOT OM FÖRSAMLINGEN

Mariefreds är en växande stad med stor inflyttning av familjer med barn, och personer som nyligen gått i pension. Här bor ca 5750 personer varav ca 4000 är kyrkotillhöriga. Med tåget från Läggesta tar du dig till Stockholm på under fyrtio minuter. I församlingen ligger också Kriminalvårdsanstalten Bondängen med hundratolv platser i säkerhetsklass två. 

Det finns upparbetade och goda kontakter med det omgivande samhället – människor räknar med församlingen! 

Det är en församling med en kyrka, en kyrkogård och ett församlingshem. Allt ligger, som man säger, ”mitt i byn”. 

Vårt kyrkorum används! Där finner man inte bara söndagens högmässa, onsdagens veckomässa, dop, begravningar och vigslar – utan även kvällsretreater, öppen förskola, körövningar, och övernattning med konfirmander. 

Ett utmärkande drag i församlingen är att vi, under många år, prioriterat arbetet med barn och unga. Vi har, årligen, stora konfirmandgrupper och arbetet kring detta präglar många delar av verksamheten. 

I verksamhetsplanen för 2022 ligger ett särskilt fokus på lärande, undervisning och hållbarhetsfrågor. Det vill vi jobba vidare med och utveckla!

Läs gärna igenom vår församlingsinstruktion (se länk nedan) och titta runt på vår hemsida och vår broschyr som går ut till alla nyinflyttade medlemmar; där finns mer information om vår verksamhet. Tveka inte heller att kontakta oss om du vill veta mer. 

Välkommen med din ansökan via e-post till: mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se
eller till Mariefreds församling, Bergsgatan 1, 64730 Mariefred

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag 16 dec
Tillträde: Enligt överenskommelse

Länk till församlingsinstruktionen

Länk till broschyren

Frågor kan ställas till:
Kyrkoherde Carin Zetterberg tel: 076-8035501 
Mail: carin.zetterberg@svenskakyrkan.se