Dagträff/Sopplunch

Varannan onsdag kl 13.00 (soppa servers från kl 12.00) ordnas träffar i församlingshemmet för daglediga i alla åldrar!


 Vi erbjuder ett varierat program under terminerna med gästande musiker, föreläsare mm. varannan gång, den andra gången är det andakt.
 
Soppa m bröd och kaffe m kaka för den som önskar serveras från kl 12.
Därefter följer en andakt och varanan gång följer dagens program.
Vänligen se kalendariet på startsidan för aktuellt program.
Kostnaden är 50 kr vid soppa och underhållning och 40 kr när det inte är underhållning
Alla hjärtligt välkomna!

Vuxna

Carin Zetterberg
Kyrkoherde
Ansvarig för Dagträffarna
Tel 0159 – 210 01
076-803 5501
carin.zetterberg@svenskakyrkan.se

Marianne Lindgren
Diakon
Tel 076-809 9688
marianne.lindgren@svenskakyrkan.se

Elise Lindkvist
Präst
Tel 076-8035502
elise.lindkvist@svenskakyrkan.se