Meny

Thusanang

Thusanang är namnet på ett arbete som bedrivs inom Lutherska kyrkan i Zimbabwe för att ta hand om hiv- och aidsdrabbade samt sprida information om hur man hejdar sjukdomens spridning. Maria Magdalena församling har varit med och stött projektet i tio år.

Ett stödprojekt inom Maria Magdalena församlings internationella grupp

Thusanang betyder låt oss hjälpas åt.

I Zimbabwe är i dag en miljon barn föräldralösa på grund av hiv. Den förväntade medellivslängden, som tidigare var den högsta i Afrika, är nu under 40 år. Vi kan alltså inte glömma bort hiv och aids, som man numera inte pratar så mycket om som  man gjorde efter det att det första fallet konstaterats 1981.

Manama sjukhus är basen för projektet. Där finns ett center byggt med SIDA-bidrag. Programmet Thusanang är ett samarbete mellan församlingarna och byarna. Det finns några anställda men basen för verksamheten är alla frivilliga som satsar mycket kraft och arbete. De får först en basutbildning inom hemsjukvård och sedan vidareutbildning.

Thusanangprojektet drivs främst inom tre områden:

Hemsjukvård
Vård i hemmet av sjuka. Många av de som har HIV kan med fördel vårdas i hemmet. Behovet av vård varierar stort, mycket beroende på om den sjuke har några anhöriga eller andra som kan hjälpa till, vilket sällan är självklart. 

Föräldralösa barn
Många barn har blivit föräldralösa då deras föräldrar har dött av sjukdomen. Thusanang hjälper föräldralösa barn med skolavgifter och lär barnen att ta hand om sig själva och sina syskon och att bearbeta sorgen efter föräldrarna. De får också viss hjälp till yrkesutbildning.

Förebyggande informationsarbete
Hur man kan skydda sig mot sjukdomen och hur man förhindrar att smittan sprids? De anställda engagerar volontärer som i sin tur förmedlar kunskap till de lokala samhällen som de verkar i. 

Thusanangs vision är att alla i området ska känna sitt ansvar, det är få som inte på något sätt är drabbade. 

Svenska kyrkan är största bidragsgivaren till Thusanang.

Zimbabwe

 C:a 11% av befolkningen har HIV. 15% åldern 15-49 år.  Arbetslösheten är ca 80%.

Läs mer

Läs mer om projektet här: https://www1.svenskakyrkan.se/p129