Meny

Anhöriggrupp - när livet förändras

Är du anhörig till en partner som flyttat eller är på väg att flytta till ett vård- och omsorgsboende?

Våren 2020 startar vi en anhöriggrupp för dig!

I denna grupp möter du andra som är i liknande situation.

Andra som försöker hantera känslor och tankar för att det inte längre går att ha sin nära hemma, som försöker förstå hur livet ska gestalta sig i en förändrad tillvaro.  

Att träffas i grupp är ett sätt att möta andra som kan förstå, ett sätt att känna att man inte är ensam med alla funderingar och en möjlighet till att få stöd av varandra.

Vi träffas ca 6 gånger à 2 timmar.

Vi serverar kaffe/te och kaka.

Gruppen leds av Anna-Karin Strand diakon i Svenska kyrkan och Lotta Bjelkelöv aktivitetsansvarig stadsdelens öppna verksamhet för äldre, Nytorgsträffen. 

VARMT VÄLKOMMEN VÅREN 2020!

Plats: Maria Magdalena församlingssalar, Ragvaldsgatan 10

Datum:  fastställs i januari 

Kl 14.00-16.00

Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta: 

Anhörigkonsulent Cecilia Erkstam
08-508 13 171, 076-12 13 171
cecilia.erkstam@stockholm.se