Maria Panabaj

Församlingens samarbete mellan barnverksamheten i Maria Magdalena församling och skolbarn i Panabaj, Guatemala.

Viktiga studier fortgår under pågående pandemin.

Kyrkorådet har beslutat att en nedtrappning ska ske under loppet av tre år. Det betyder att församlingen fortsätter engagera sig i och samla in pengar till samarbetet fram till slutet av 2023. Speciellt viktigt är det beslutet utifrån den mycket svåra situation familjerna I Panabaj har nu under pandemin, totala bristen på inkomster och dessutom stora effekter av en orkan med döda, drabbade och förstörda skördar som resultat. Våra bidrag är av större betydelse än någonsin.

Maria Magdalena församlings söndagsskolbarn har under många år varit engagerade i kontakten med skolbarn i Panabaj, Guatemala. Vi tror nämligen på tanken om ett ömsesidigt utbyte, där vi kan dela med oss av det vi har, för att ge fler barn möjlighet till utbildning, samtidigt som barnen i Panabaj berikar oss genom att dela med sig av sina erfarenheter och sin livssituation. Det skapar en samhörighet och ömsesidig inspiration och tar sig konkret uttryck i utbyte av bl a julklappar, teckningar, bilder och brev.

Söndagsskolan har försäljning till förmån för Maria Panabaj.

Befolkningen i Panabaj är av Tzutujil-ursprung, en gren av maya-kulturen, som är hårt drabbad av både krig och naturkatastrofer sedan flera årtionden. Många familjer bor därför i flyktingliknande läger, bland annat några av de som berörs av skolstödsarbetet. Många av barnens föräldrar är ensamstående mödrar och i de flesta fallen analfabeter. I bästa fall arbetar någon av föräldrarna med tillfälliga jordbruksarbeten eller med att sälja egna tillverkade varor på gatan. En del mödrar tvättar kläder vid sjön för att tjäna en slant eller samlar ved och säljer.
I Guatemala får många barn, främst flickor, aldrig möjlighet att gå i skola. Andra börjar men slutar för tidigt, pga att de måste stanna hemma och bidra till familjens försörjning. Men det finns positiva initiativ för att stödja grupper av barn, för att kunna studera och på sikt förbättra sin egen och familjens situation. Ett sådant exempel är skolstödsarbetet i Panbaj, Guatemala.

I skolstödsarbetet uppmanas alla barn att gå till sin kommunala skola. Varje vecka samlas sedan alla projektets barn till uppföljning, extra kurser och inspirerande aktiviteter. De två lärarinnorna, Micaela och Chonita, besöker under resten av dagarna alla hem för att ge alla deltagande ca 40 barn stöd med sina läxor och studier.

Resultatet av arbetet är att alla barn i projektet klarar sin skolgång och får ta sin examen! Det är långt ifrån självklart i vanliga fall och det ger barnen och familjerna styrka och framtidstro. Mammorna får nu också kurser i läsning/skrivning, reproduktiv hälsa och barns rättigheter!

Hemundervisning i Panabaj.
Hemundervisning i Panabaj.
Inspirerande aktivitet i Panabaj.

Du kan vara med och stödja barnen och deras familjer i skolstödsarbetet, Maria Panabaj, med en gåva.

Lämna ett bidrag via Maria Magdalenas bankgiro 283-6336, märk betalningen med Maria Panabaj eller swisha på 1233469731. Tack för din gåva!

Är du intresserad av att arbeta praktiskt med Maria Panabaj? Välkommen att ta kontakt med Pär Ivarsson, pard.ivarsson@gmail.com, eller annika.sydow@svenskakyrkan.se

Barn från Maria Panabaj.
Barn från Maria Panabaj.
Mammorna i samarbetet på kurs.

Aurelia är 12 år gammal och går i sjätte klass. Det är tredje året som hon får stöd av skolstödsprogrammet Maria Panabaj och hon bor i en by som heter Canton Panabaj. Aurelia har tre syskon och alla går nu i skolan, men de har mycket små resurser för att klara det.

Pappan har en del tillfälliga jobb när t ex majsen ska skördas och därför är lönen väldigt olika beroende på hur mycket jobb han får. Mamman jobbar hemma med lite hantverk, som pärlarbeten och smycken. Aurelia och hennes syskon måste hjälpa mamma med arbetet hemma för att få pengarna att räcka till.

Aurelia

Att få hjälp genom skolstödsprogrammet har varit mycket viktigt, för att kunna skaffa det som behövs för att gå i skolan, t ex papper, pennor, skoluniform, förutom kostnaden till inskrivningen i skolan. Detta gör att hon klarar av att fullfölja sin skolutbildning.

Aurelias dröm är att bli lärarinna i lågstadiet så att hon kan vara till nytta i sin by. Hennes familj är mycket tacksam för den chans hon får med skolstödsprogrammet, bland annat tack vare samarbetet med Maria Magdalena församling.