Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Maria Scharffenberg, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Wien

"Det gäller att vara grundad i sin tro och att eventuella medföljande är med på beslutet." Så beskriver kyrkoherden Maria Scharffenberg sin syn på vad som behövs för ett uppdrag i utlandskyrkan.

Efter femton år som präst i Härnösands stift kände Maria Scharffenberg att det var dags att gå vidare. Hon sökte kyrkoherdetjänsten i Wien och började arbeta i augusti 2012.  

På sin blogg sammanfattade hon redan efter tre månader hur det är att arbeta i utlandskyrkan: "Man är präst till hundra procent och det innebär samtidigt allt från att skura toaletter till att mingla på ambassader."

"Tålamod, iskalla nerver och humor"

Maria Scharffenberg säger att en utlandskyrkoherde måste vara något av en tankeläsare, kunna se in i framtiden, förmå sig att göra visst avkall på sömn och familjeliv, vara tekniskt kunnig, snabbt sätta sig in i hur en basar ordnas och helst komma ihåg allas namn.

– Tålamod, iskalla nerver och en stor portion humor behövs också, sammanfattar hon uppdraget när vi sitter på ett wienerkafé i närheten av Svenska kyrkan. 

Kaféer blir ganska ofta mötes- och arbetsplats, eftersom det inte finns något egentligt samtalsrum på kyrkan.  

Flexibilitet och improvisation

Kyrkoherden i Svenska församlingen i Wien har ansvar för fyra länder och tre ambassader: Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien, svenska ambassader finns i de tre förstnämnda. Det totala antalet bofasta svenskar i området beräknas vara minst 7000.

Denna geografiska spridning kräver en stor portion flexibilitet och improvisation. Maria Scharffenberg håller kontakt med församlingsborna genom sin mobiltelefon, mejl, Facebook, församlingens hemsida och bloggen.

Före och efter basaren

Wienkyrkan är ingen utpräglad turist- eller bullkyrka. Men den årliga julbasaren är en höjdpunkt som genererar uppåt 2 500 besökare under en dag.

– Vi brukar dela in året i Efter och Före Basaren. Under en månad råder ett eftertillstånd, sedan börjar vi planera för nästa basar.

Maria Scharffenberg håller regelbundet gudstjänster inom sitt verksamhetsområde, dessutom förrättningar, främst dop och vigsel, på olika håll i städer och på landsbygden.

– Det blir många fina möten och härliga samtal. När jag åkte ut kunde jag ingen tyska. Men utlandskyrkan erbjuder språkundervisning. Nu talar jag en blandning av språk, europeiska kallar jag det, i kombination med teckenspråk. Med glatt humör och prestigelöshet fungerar det.

Aktör för flyktingarbete

Svenska kyrkan i Wien finns i dag i det äldsta huset i området, ett före detta kloster som tillhört Barnabiterorden. Dagens kyrkorum, som en gång var munkarnas matsal, har i centrum en korsfästelseikon. Den sörjande lärjungen Johannes är här ersatt av Paulus som var barnabiternas förebild. Kyrktaket har vit stuckatur och kyrkbänkarna är utrangerade teaterstolar klädda i röd sammet.

Vid en av veckokvällsmässorna där i denna flyktingtragediernas höst i Europa sjungs psalmen "Vi reser ett tecken". Orden "Kyrkan är vi, lever i världen, hopp och glädje att ge" är påtagligt aktuella. Genom sin placering blir kyrkoherden i Svenska kyrkan i Wien en aktör - främst som observatör. Hon håller sig informerad, har just besökt Ungern för att kunna ge svar både till församlingsbor som vill hjälpa till med flyktingarbete och till Svenska kyrkan nationellt.

Detta liksom ekumeniska kontakter med kyrkor på plats ingår också i hennes uppdrag.

– Det är viktigt att vara trygg i sin roll och väl förankrad i Svenska kyrkan när man är anställd i utlandskyrkan. Oavsett vilken funktion man sänds ut i.

Annika Sjöqvist Platzer