Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Maria Ås, pedagog i Svenska kyrkan i Bryssel

Maria Ås tjänst innebär både fasta åtaganden och stora happenings. "Det är många bollar i luften. Att samtidigt få vara kyrka i detta är stort", säger hon.

Maria Ås har haft tjänsten i Bryssel ett år. Innan dess arbetade hon med samma sak på sjömanskyrkan i Singapore.

På plats i Bryssel, i ett centralt beläget townhus på Avenue des Gaulois, ser hon nu många likheter med den första tjänst som församlingspedagog som hon hade i Sverige.

– Jag tjänstgjorde i Vallda församling utanför Kungsbacka. En levande församling där jag kom både barn, unga och vuxna nära genom skol- och arbetskontakter. Jag ser många paralleller med en sådan svensk församling och en utlandsförsamling. Hur de blir mötesplatser. Och så finns möjligheter att få arbeta med allting.

Gestaltar livsfrågor med teater 

Med sin bakgrund som teaterpedagog och kulturprojektledare är det naturligt för Maria Ås att arbeta med teater. Hon har lång erfarenhet av teater- och musikalarbete i församlingar och kyrkor. En tjänst i en utlandsförsamling innebär mycket projektarbete.

– Julbasaren är till exempel ett projekt som pågår intensivt i två månader. Här i Bryssel ansvarar husmor för allt man äter medan jag har hand om resten.

– Också i arbetet med barn och ungdomar är projekt en bra form, fortsätter Maria Ås. Med teater kan man gestalta livs- och miljöfrågor. Vi har två nya musikal- och teatergrupper på kyrkan nu. Där lär vi oss hur man tar och ger plats, både i världen och hemma. Och i helgen framförde vi "Fem myror är fler än fyra elefanter". En pjäs som innebar mycket nostalgi för föräldrar och samtidigt inbringade pengar till Svenska kyrkans arbete för flyktingar.

Rycker in när det behövs

De välkända orden i "Fem myror..." om att "här är där man är - men här har man alltid med sig" gav utrymme för reflektion kring hur det är att vara utlandssvensk. Församlingen i Bryssel består till stor del av frivilligt utflyttade svenskar. Detta samtidigt som flyende människor kommer allt närmare i Europa.

– Alla har vi alltid detta "där" med oss, sammanfattar Maria Ås.

Att arbeta i en utlandskyrka kräver beredskap att kunna rycka in när det behövs - vilket det ofta gör. Maria Ås ser nu hur hennes pedagogtjänst börjar kristalliseras, hon får mer och mer koncentrera sig på barn och ungdomar. Och vara med att utforma detta arbete.

Vill vara en levande kyrka

Samtidigt är hela personalen i Bryssel mån om att lära känna sina församlingsbor. Vilket innebär att de vill möta så många som möjligt och därför är närvarande vid de olika aktiviteterna.

– Vi vill att det ska vara högt i tak och slitna trösklar. I varje möte sker något gudomligt. Därför ska alla som kommer till oss bli hälsade. Så är vi en levande kyrka.  

Annika Sjöqvist Platzer