Foto: Elin Östberg

Symboljakt - barnaltaret/skatten