Julkören

= kören för alla sångglada

Välkommen att vara med konfirmanderna och sjunga i ”Julkören”!

Vi kommer att sjunga i Julnattsmässan som är på julafton kl.23.00.
Övning sker onsdag 18 december i Församlingsgården, kl.18.00
och på julafton ses vi 22.20 i Kyrkan.

Kul om många kan och vill vara med!

Samuel, övriga musiker och ledare