En liten flicka tar emot nattvarden.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänstgrupp

Tillsammans skapar vi gudstjänsten!

Är du med i en gudstjänstgrupp är du med och planerar söndagens mässa någon eller några gånger per termin. 

  • Vi träffas på torsdagen kl 17.30 under en timme och går igenom uppgifterna

  • På söndagen ses vi kl 9.30 i kyrkan

  • Du är med på dina villkor och tar dig an de uppgifter du är bekväm med

I söndagens mässa finns det mycket att göra. Kors, ljus och bibeln ska bäras. Psalmböcker ska delas ut, texter ska läsas och förböner ska skrivas. Gudstjänst är något som vi som församling skapar och därför är det bara glädjande om fler vill hjälpa till. 

En av grundtankarna i det att vi firar gudstjänst är att vi som är samlade skapar gudstjänsten tillsammans. Församlingen är inte åskådare som tittar på det som händer där framme i kyrkan, utan alla som kommit är en aktiv del i det som händer i gudstjänsten. Att vara aktiv kan ske på många olika sätt - Vi är aktiva när vi sjunger med i psalmerna, när vi tillsammans står upp och lyssnar med i evangeliet, när vi tillsammans säger "amen" efter bönerna, när vi går till nattvarden, när vi som en enhet ber med i Herrens bön eller när vi hälsar varandra "Herrens frid". Men vi kan också vara aktiva och ha en mer utpekad roll i gudstjänsten, så som när någon bär ljus eller kors in i processionen, när någon läser en bibeltext, ber förbön, tar upp kollekt eller hjälper till att dela ut nattvard. 

Kors, ljus och bibeln ska bäras. Psalmböcker ska delas ut, texter ska läsas och förböner ska skrivas. Gudstjänst är något som vi som församling skapar och därför är det bara glädjande om fler vill hjälpa till.

Som gudstjänstvärd och delatagare i en gudstjänstgrupp får du och din grupp ansvaret över just de där funktionerna som kräver lite mer förberedelse under några söndagar per termin. Gruppen på torsdagen före söndagens mässa och delar upp vem som har ansvar för vilken uppgifter tillsammans med den präst som tjänstgör.