En andakt hemma

med dopet i fokus

En andakt hemma

En andakt eller en bönestund kan man ha var som helst, man kan be ensam eller i grupp. Eftersom vi inte kan träffas idag så får detta bli ett tillfälle att prova att ha en andakt själv, hemma. 
De uppgifter som ni fått handlar om dopet och andakten idag får följa samma tema. 

Innan vi börjar, 

  • hitta en plats som du tycker om. En plats där du kan dra dig undan och vara i stillhet en stund. Kanske är det på ditt rum, i källaren, vardagsrummet, eller på toaletten, vad vet jag. Har du inget rum där du känner att du kan hitta stillheten, gå då till kyrkan. Är den inte öppen får du ringa Anton.
  • Ta med ett ljus. Kanske har du kvar ditt dopljus från din dopdag. Har du inget dopljus så hitta ett annat ljus, vilket som helst.
  • Ta med en skål med vatten. Vilken skål som helt går bra. Vatten från kranen.
  • När du har hittat en bra plats och tagit med ett ljus dit (och något att tända det med) och en skål med vatten så kan vi börja. 

 

Ljuset och vattnet vi tänder ljuset och riktar vårt fokus på ljusets låga och vattnet i skålen och ber

Gud när jag döptes fick jag vatten på mitt huvud o ch ett ljus tändes i mitt namn. Detta ljus och detta vatten får bli en påminnelse om den stunden. Gud, hjälp mig att leva som döpt, hjälp mig att vandra på den väg som du leder mig på. Var med mig i mitt liv, i glädje, vardag och sorg. Tack för att du har lovat att det faktiskt är så. 

Psalm vi sjunger, lyssnar på (Youtube, Spotify) eller läser en psalm, kanske sjöngs denna när du döptes

Psalm 248 på Youtube

Psalm 248

1 Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara,  stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.

2 Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar; över dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar.

3 Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka. Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner.

4 Gläd dig då, du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara.  För hans vilja måste alla fiender till jorden falla.

5 Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver,  och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl allena.

Text Det finns många texter i bibeln som handlar om vad det innebär att vara döpt, detta är en av dem

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Galaterbrevet 3:27–28)

Tanke kring texten

Predikan på Youtube

Att döpas betyder många saker inom kristendomen. En av dopets betydelser handlar om att vi människor genom dopet får en gemenskap med alla andra döpta. I förlängningen också med alla anda människor. 

En väldigt viktig grej för Jesus, som han berättade om och visade på många gånger om, är att vi människor inte ska se skillnad på varandra. Eller snarare att de skillnader som finns mellan oss människor inte ska vara viktiga för hur vi bemöter varandra. Jesus bemöter tiggaren på samma sätt som han bemöter den som är rikast i staden (kommer ni ihåg filmerna ni gjorde om den barmhärtige samariern, om Sackeus och om äktenskapsförbryterskan )

"du ska vara den du är" så har du nog också hört många säga till dig. "Våga vara den du är" och det är ofta bra att tillåta sig själv att känna så, särskillt när andra hoppar på en för att man är just den man är. Att vara den man är handlar ju om att vi tillåter varandra att vara olika. Både att jag inte är som andra och att andra inte är som jag. 

Även om vi pratar om att vi inte ska se skillnad på varandra och att vi ska få vara dem vi är, så är det inte så det ser ut i vårt samhälle. Varken nu eller under tiden som Nya testamentet skrevs. Paulus skriver om detta i Galaterbrevet (texten som vi just läste) "jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna" Under Paulus tid var det stor skillnad på vad dessa grupper kunde och fick göra i samhället. Dessa grupper fick inte ens äta tillsammans. Idag får vem som helt äta med vem som helst, man får umgås med vem man vill. Det är inte olagligt. Men det är fortfarande så att vi gör skillnad på människor och människor. Vi gör det för att vi tycker att dem de är är annorlunda och konstigt och främmande. 

Men som döpta så får dessa två tankar (att vi inte ska se skillnad på varandra och att vi ska få vara dem vi är) mötas. 

Genom att vi döps så tillåter vi Gud att vara med i våra liv och vara med oss precis så som vi är. Gud gör inte skillnad på oss, oavsett om vi är rika eller fattiga, från Sverige eller Afghanistan, om vi är man, kvinna, tans, queer eller icke-binär, om vi är hetero-, homo- eller bisexuell, om vi röstar höger eller vänster, om vi håller på HV eller DIF - Gud vill vara en del av våra liv OAVSETT vilka vi är och definierar oss som. 

Men genom att vi döps så säger vi också att vi vill att Gud ska finnas med i våra liv i vår strävan efter att leva på ett sätt där vi inte gör skillnad. Gud är med varje människa - Men vi, som döpta, bär också på uppdraget att leva så som Jesus lär oss. Det är en livslång kamp, både utåt i världen, men också inåt i oss själva. Och i den kampen, att vara döpt, finns Gud med oss varje dag.

Musik

Tomas Andersson Wij - Dit du går

 

Bön En bön kan bes högt eller lågt, talas med munnen eller tänkas i tanken. En bön kan också skrivas ner.

Be en bön kring det som är viktigt i ditt liv just nu. Be för dem som är viktiga för dig. Be för det som du behöver hjälp med och be för det som är jobbigt just nu. 

Vill du så kan du skriva vad du vill be för till Anna, Hans, Cecilia eller Anton på SMS eller mail, så är vi också med och ber för det du vill be för.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

Blås ut ditt ljus, ställ undan din skål med vatten och fortsätt så din dag som döpt.