Den nya församlingsgårdens invigning

Invigning skedde söndag 10 september 2018. Vi samlades utanför Församlingsgården efter mässan för korta ord av kyrkoherde Tore Karlsson, en knut löstes upp, fanfar på trumpet och sedan gick vi in.