Foto: Ingrid Laago

Adoptivgruppen

Måndagar ojämn vecka 10.00-12.00. 

Vi leker, sjunger, fikar och pratar.

Info Anna Pettersson