Antalet besökare begränsas i kapellen

Den 12 januari infördes ytterligare skärpningar av restriktionerna för att minska smittspridning av coronaviruset. Malmö kyrkogårdsförvaltning justerar därför den tidigare begränsningen av antalet deltagare vid ceremonier i kapellen. Åtgärden träder i kraft omgående.

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. 
Sammankomster och offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis har ett maxantal på 50 deltagare. Vid uthyrning av platser för privata sammankomster, till exempel begravningssällskap gäller ett tak på max 20 personer.
Malmö pastorat har valt att inte kräva vaccinationsbevis vid gudstjänster. 
Malmö kyrkogårdsförvaltning väljer samma hållning vid begravningsgudstjänster och -ceremonier i förvaltningens kapell. Det innebär att den tidigare maxgränsen för antal deltagare i S:ta Gertruds kapell samt S:t Knuts kapell sänks till 50.
Smittskyddsåtgärder ska vidtas enligt ovan.

I kapellen finns handsprit för besökare. Utrymmen som till exempel toaletter, kapprum etc städas mellan varje förrättning. Både besökare och tjänstgörande personal uppmanas att hålla avstånd och vid behov använda munskydd. 
Förvaltningens personal har också befogenhet att neka besökare tillträde när maxantalet är uppnått.

Mer information om coronapandemin och gällande restriktioner finns på www.krisinformation.se  

Maximalt antal per kapell

Östra kyrkogården:                                                                             
S:ta Gertruds kapell – 50 personer                                                
S:t Knuts kapell – 50 personer                                                         
Hoppets kapell – 20 personer                                                          
S:ta Birgittas kapell – stängt tills vidare 

Limhamn:
Trons kapell – 40 personer
Uppståndelsens kapell – 20 personer

Fosie:
Heliga korsets kapell – 20 personer

Pauli Mellersta kapell – 20 personer