Foto: Mona Davidsson

652 gravar klarade inte vanvårdssyn

Mer än sexhundrafemtio gravar klarade inte vanvårdssynen. Nu får gravrättsinnehavarna brev, med föreläggande att sköta gravplatsen.

För en tid sedan genomfördes den årliga vanvårdssynen på samtliga kyrkogårdar. Det uppmärksammades i reportaget HÄR
- Det vi tittar efter är tydliga bevis på att det gått lång tid sedan någon besökt och tagit hand om gravplatsen, förklarade kyrkogårdsmästare Anna Jeppsson.
Den som inte kan eller orka sköta gravplatsen kan köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.
Kontakta i så fall kundtjänst, tel 040-27 92 00, eller kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 

Här intill finns listan över samtliga 652 gravar som inte klarade vanvårdssynen.