En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.
Foto: Johannes Frandsen

Sjung i kör

I Tygelsjö kyrka finns det både barnkörer och en kyrkokör för vuxna. Körerna medverkar ofta i gudstjänsterna och deltar i olika projekt tillsammans med andra körer.

Barnkör

En kör för dig som går i årskurs 1–3 och tycker att det är kul att sjunga och röra dig till musik. Kören sjunger mest på svenska men ibland också på andra språk. Lär känna din röst och använd hela kroppen i sångerna.

Du får vara med och sjunga i gudstjänsten

Kören medverkar i olika gudstjänster, går Lucia, sjunger med andra barnkörer med mera. Kom och var med! Kören övar på torsdagar kl. 16.30–17.15 i Tygelsjö kyrka.

Anmälan till körledare Åse Lindberg Christensen. Se nedan för kontaktuppgifter.

Himlaväsen

Himlaväsen är kören för dig som går i årskurs 4–6. Här får du sjunga en blandad repertoar, prova på stämsång och spela på olika instrument.

Körläger och föreställning 

Himlaväsen medverkar i gudstjänster, går Lucia, åker på körläger och gör en mindre föreställning på våren. Kören övar på torsdagar kl. 16.00–17.15 i Tygelsjö kyrka.

Anmälan till körledare Åse Lindberg Christensen. Se nedan för kontaktuppgifter.

Tygelsjö kyrkokör

Tygelsjö kyrkokör är en blandad kyrkokör som övar på tisdagar kl. 19–20.30 i Tygelsjö församlingshem. Kören välkomnar gärna nya sångare, framförallt herrar. Det är bra om du har viss körvana, men det är inte nödvändigt. Ingen provsjungning tillämpas. 

Medverkar i gudstjänster och i körprojekt med andra kyrkor

Repertoaren är varierad och kören medverkar i flera gudstjänster under året. Varje år görs också ett körprojekt tillsammans med Limhamns och Bunkeflos kyrkokörer. 

Kontakta körledare Åse Lindberg Christensen om du vill vara med i Tygelsjö kyrkokör. Se nedan för kontaktuppgifter.

RELATERAD INFORMATION

Coronavirus i närbild.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om körverksamhet under covid-19

Folkhälsomyndigheten har sammanställt generella rekommendationer för körledare och kördeltagare med anledning av covid-19.