En blå och en röd cirkel möts. I skärningspunkten är färgen orange. Text på bilden Kraftstationen mötesplats och samtalsrum för unga.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Kraftstationen

Kraftstationen på Själbodgatan 4a i Malmö är till för dig som är mellan 16–25 år, oavsett bakgrund, drömmar, tro, religion, könsidentitet, etnicitet, sexuell identitet eller vad som än spelar in i vem du är eller hur du definierar dig. Hit kan du komma och umgås med andra eller för att prata med en präst eller socionom.

ANPASSNING AV VERKSAMHETEN UNDER PANDEMIN

Om du ska besöka Kraftstationen behöver du tillsvidare förboka dig hos Antonia via mobil/sms: 076-891 68 93 (max 5 deltagare/tillfälle).

Till Kraftstationen är du välkommen som du är

Kraftstationen består av tre olika delar: en öppen mötesplats, en samtalsmottagning och en mobil mötesplats som dyker upp på olika ställen i Malmö. Oavsett bakgrund, framtidsdrömmar, tro, religion, könsidentitet, etnicitet, sexuell identitet eller vad som än spelar in i vem du är eller hur du definierar dig finns det rum för dig här. Du hittar den färgsprakande mötesplatsen i hjärtat av Malmö på Själbodgatan 4a.