Foto: Hanna Malmqvist

Queerteologiskt bibelstudium

I samarbete med EKHO ges Queerteologiskt bibelstudium vid några onsdagskvällar i S:t Pauli kyrkas församlingshem. Här ges möjlighet att läsa texter ur bibeln ur ett queerteologiskt perspektiv, samt att försöka frigöra sig från tradition och fördomar. Vad är det det står egentligen? Under våren 2024 är det uppehåll i Queerteologiskt bibelstudium.

I samarbete med EKHO ges Queerteologiskt bibelstudium vid några onsdagskvällar i S:t Pauli kyrkas församlingshem. Här ges möjlighet att läsa texter ur bibeln ur ett queerteologiskt perspektiv, samt att försöka frigöra sig från tradition och fördomar. Vad är det det står egentligen?

Under våren 2024 är det uppehåll i Queerteologiskt bibelstudium.

Ingen kostnad.

Relaterad information

Text insprängd i asfalten.

Andlig fördjupning i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet, till exempel bibelgrupper, pilgrimsvandringar, meditation, bibliodrama, kurser i enneagrammet, retreater och katekumenat.

Kultur i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kalendern för kulturevent i Svenska kyrkan Malmö

Regnbågsscen

Regnbågsscen i S:t Pauli kyrka är en mötesplats för alla livets färger. Under regnbågen möts musik, föredrag, poesi, konst och humor med bön, tankar från bibeln, psalmsång och ljuständning. Regnbågsscen är en mötesplats för HBTQIA+ och kristen tro. En mötesplats för dig som är nyfiken eller söker ett sammanhang.