På orgelns ovansida står orgelpipor på längden med olika antal och storlekar inom sex olika ramar på höjden. I orgelfasadens mitt står orgelpiporna rakt ut.
Foto: Gunnar Menander/gmpp

Orgeln i S:t Matteus kyrka

26 stämmor fördelade på manualer och pedal som klingar i det spännande kyrkorummet.

Orgeln har 26 stämmor fördelade på manualer och pedal. Den är tillverkad av A Mårtenssons Orgelfabrik i Lund och invigdes den 13 november 1983. Orgeln har en arkitektoniskt uppbyggd fasad med synliga pipor och snedställd avslutning. Spelbordet är inbyggt i fasaden och kan stängas för med dörrar. Tangenterna är utförda i ädelträ. Fasaden är förmodligen ritad av kyrkans arkitekt Sten Samuelson.

LADDA NED DISPOSITIONEN FÖR ORGELN I S:T MATTEUS KYRKA