Kvinna i bön framför tända ljus
Foto: Jenny Wollin

Bön och meditation

Bön är hjärtats samtal med Gud. Meditation är en ordlös böneform som hjälper oss att bli närvarande i oss själva så att vi tydligare hör Guds röst. I S:t Matteus kyrka i Malmö erbjuds kristen djupmeditation. Kyrkan är också hem för bönegruppen Lilla kommuniteten.

Kristen djupmeditation

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation. 

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om att Gud finns mitt i vår vardag. Vi människor behöver formulera vår glädje, oro och rädsla samt få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Meditation är en  övning i att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro.

Genom kroppens avspända hållning och sinnets stilla uppmärksamhet rör vi oss mot den stora Stillheten, bortom tankarna, ordens och känslornas plan.

Vi sitter i kyrkan 2 x 25 minuter med meditativ gång mellan passen.

Vid två tillfällen, 27 januari och 24 mars, har vi även en enkel eftersits med te och delande.

Pågår 27 januari-5 maj 2021 onsdagar kl. 17.30–18.30 i S:t Matteus kyrka

Det kostar ingenting och ingen anmälan behövs, men kom i god tid eftersom ytterdörren låses kl. 17.30.

Ledare: Lasse Törnqvist och David Ivarsson.

För introduktion för nybörjare, kontakta Lasse Törnqvist.

Lilla kommuniteten

I S:t Matteus finns Lilla kommuniteten. Medlemmarna bor i huset alldeles intill församlingshemmet eller i en alldeles omedelbar närhet till kyrkan. Genom kontinuerlig bön, nära gemenskap och enkel livsföring vill kommuniteten gestalta ett liv i trohet till evangeliet. Kommuniteten vill finnas till hands för att stödja församlingens arbete på olika sätt. Spiritualiteten är präglad av klostret Taizé i Frankrike.

Kontakta David Ivarsson för mer information.

Kontakt

David Ivarsson

David Ivarsson

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Matteus kyrka

Lars Törnqvist

Lars Törnqvist

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Matteus kyrka

RELATERAD INFORMATION

Beställ broschyren Andlig fördjupning

Framsida av broschyr föreställande en flicka som sitter på en brygga och läser i en bibel.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

I broschyren Andlig fördjupning hittar du information om hur du kan lära dig mer om kristen tro i Malmös kyrkor. Broschyren kan hämtas i kyrkan, läsas via issuu.com eller beställas i tryckt form via kommunikation.malmo@svenskakyrkan.se

Döpas som vuxen

Foto: Magnus Aronson /Ikon
Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.